درباره ما

ما در سایت دیتا ملک فضایی را ایجاد نموده ایم تا کسانی که ملکی برای فروش یا اجاره دارند در سایت ما بسپارند و مشاوران املاک آن منطقه این فایل ها را دریافت کنند و هچنین اگر ملکی را که دنبال آن هستند در سایت ما پیدا نکردند ، مشخصات ملک درخواستی آنها برای مشاوران املاک آن منطقه ارسال خواهد شد تا مشاوران املاک به متقاضیان ملک کمک کنند.

همچنین پیمانکاران ساختمانی می توانند در صفحه شخصی ، خودشان را به سازندگان و دیگران معرفی نمایند .

سازندگان ساختمانی نیز می توانند ، نمونه کارهای ساختمانی خود را در صفحه کاربری خود به نمایش بگذارند و با پیمانکاران ساختمانی بیشتری آشنا شوند .

مشاوران املاک نیز می توانند در سایت ما ثبت نام کنند و در صفحه مجازی خودشان فعالیت نموده و املاک را معرفی نمایند .