ملک-1500185826

واحد دیگری با همین متراژ و امکانات بفروش میرسد بالکن – درب ریموت کنترل – ایفون تصویری