ملک-1500186048

واحدی دیگر با همین شرایط و متراژ بفروش میرسد بالکن- ایفون تصویری- درب ریموت کنترل