ملک-1500189027

2 واحد دیگر با همین امکانات و متراژ و قیمت بفروش میرسد بالکن- درب ریموت- ایفون تصویری