ملک-1500564509

فروشنده واقعی – تخفیف دارد فول امکانات-بسیار خوش نقشه -شخصی ساز -دو خواب زیبا نزدیک ایستگاه مترو تهران‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پارس طبقه چهارم هم بااین شرایط بفروش میرسد