سپردن ملک

  • تکمیل موارد مشخص شده با * الزامی است.

اطلاعات مالک

  • نام و نام خانوادگی مالک ضروری است و آنها را به فارسی وارد نمایید.
  • وارد کردن حداقل یک شماره تماس الزامی است.

موقعیت ملک

نوع معامله *

مشخصات ملک

  • شما می توانید فیلدهایی که مربوط به نوع ملک شما است را پر و فیلدهای اضافی را خالی بگذارید

قیمت ملک *

  • وارد کردن حداقل یکی از قیمت ها برای ملک ضروری است.
  • قیمت ملک را به صورت دقیق و برحسب تومان وارد نمایید.

مشخصات بنا

آشپزخانه open است؟

توضیحات

  • توضیحات تکمیلی مانند : شش دانگ ، متراژ دقیق و ...

موقعیت ملک بر روی نقشه

جستجوی مکان در نقشه

نشانگر روی نقشه را جابجا کنید و موقعیت دقیق خود را علامت گذاری کنید

طرح ها

  • اگر می خواهید از پیشنهادات ویژه ما برای ملک خود استفاده نمایید، یکی از طرح های طلایی ، نقره ای و یا برنزی را انتخاب کنید.
- امکان ثبت حداکثر 2 تصویر از ملک وجود دارد
- امکان ثبت 4 تصویر از ملک وجود دارد
- نمایش ملک در صفحه اول جستجوی املاک به صورت رندوم برای 5 روز
- امکان ثبت 6 تصویر از ملک
- نمایش ملک در صفحه اول جستجوی املاک به صورت رندوم برای 30 روز
- اولویت دوم در جستجوی منطقه
- امکان ثبت 8 تصویر از ملک
- نمایش ملک در صفحه اول جستجوی املاک به صورت رندوم برای دو ماه
- اولویت اول در جستجوی منطقه
- ایمیل ملک به خریداران

تصاویر ملک

  • تصاویر مربوط به ملک را وارد نمایید